Rok v lese

Projekt: Rok v lese

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. realizují společný česko-bavorský projekt „Rok v lese“.

Bavorským partnerem je Gemeinde Mehlmeisel (Obec Mehlmeisel). Oba partneři spolupracují řadu let. Realizovali také velké projekty (období EU 2007-2013) a chtějí dosavadní spolupráci dále rozvíjet. Hlavním cílem projektu je realizace společných setkání (soutěží) spojených s životem lesa. Jedná se o rybářské závody, soutěž ve vaření, výlov rybníku, advent v lese, tradici honu, soutěž ve střelbě. V rámci projektu jsou pořízeny i sety (lavice a stoly), tepelné ohřívače, stan. Toto vybavení umožní určitý komfort i ochranu účastníků i návštěvníků před nepřízní počasí. Propagační opatření představují odznaky a tiskovina. Rozpočet zahrnuje i další aktivity, např. náklady na dopravu, projektový management, apod. Účastníci se mohou aktivně zapojit (soutěžit) a vyzkoušet své dovednosti. Projekt pomáhá budovat neformální vztahy z obou stran hranice. Doba realizace: 06/2016 – 05/2017. Plánované celkové způsobilé výdaje: 24 128,91 EUR, Výše dotace: 85 %. Projekt je realizován prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 (Dispozičního fondu Euregia Egrensis).

Mgr. Richard Štěpánovský (projektový manažer)

eu_s_texty_cz_plus_de       logo_programu_text_cz_plus_de      EE_logo

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rok v lese

Krajské dotace na hospodaření v lesích.

Lázeňským lesům Karlovy Vary, p. o., je poskytována v roce 2016 z prostředků karlovarského kraje neinvestiční dotace ve výši 1.151.288 Kč na dotační tituly A – obnova lesů poškozených imisemi, B – obnova, zajištění a výchova lesích porostů, D – ekologické a k přírodě šetrné technologie. Taktéž jsou Lázeňským lesům Karlovy Vary poskytovány dotace na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích v intravilánech obcí Karlovarského kraje.

www.kr-karlovarsky.cz; www.zivykraj.cz

Karlovarský kraj - Logo Logo_KV3

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krajské dotace na hospodaření v lesích.

Česko-bavorská spolupráce

Karlovy Vary realizují prostřednictvím svých příspěvkových organizací řadu česko-bavorských projektů. V pondělí 2. března 2015 se uskutečnilo pracovní setkání v bavorském Mehlmeiselu, který je naším partnerem velkých projektů: „Příroda spojuje – sv. Linhart“, „Příroda spojuje – Branaldova cesta“ a „Příroda spojuje – Život stromů“. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Česko-bavorská spolupráce

Česko-bavorské projekty

Zahraniční politika města Karlovy Vary

Koncepce zahraniční politiky města Karlovy Vary definuje tři hlavní cíle zahraničních vztahů: propagace města v zahraničí, spolupráce s partnerskými městy, práce v mezinárodních projektech. Oficiálními partnery Statutárního města Karlovy Vary jsou města: Carlsbad (USA), Kusatsu (Japonsko), Baden-Baden (Německo), Bernkastel-Kues (Německo), Varberg (Švédsko), Cassino (Itálie), Viareggio (Itálie), Locarno (Švýcarsko). Město Karlovy Vary však rozvíjí řadu zahraničních aktivit i s dalšími partnery prostřednictvím svých příspěvkových organizací. V oblasti česko-bavorské spolupráce jsou nejvíce aktivní Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. a Správa lázeňských parků, p. o. Níže uvedené česko-bavorské projekty byly realizovány v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Projekt: Příroda spojuje – Branaldova cesta

Příspěvková organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary realizuje další projekt z mezinárodního konceptu „příroda spojuje“. Konkrétně se jedná o projekt „Příroda spojuje – Branaldova cesta“. Tento projekt navazuje na již vybudované atraktivity v lázeňských lesích, tj. areál Sv. Linhart s oborami, vyhlídkový altán Josefa Jungmanna, dendrologickou stezku a další atraktivity. Bavorským partnerem je Gemeinde Mehlmeisel (Obec Mehlmeisel).

Těžištěm tohoto jednostranného českého projektu je vybudování nové bezpečné lesní cesty od centrálních parkovišť u lázeňské zóny (Kouzelné městečko, letní kino) k existující síti lázeňských cest, s vytvořením a umístěním siluet zvířat typických pro česko-bavorské pohraničí, směrem k areálu Sv. Linhart. V rámci projektu budou realizována propagační opatření (tiskoviny) a společná česko-bavorská setkání odborníků z oblasti lesního hospodářství, ochrany přírody a životního prostředí. Vybudované atraktivity navštíví i školáci bavorského partnera. Celkové plánované výdaje jsou 339.056 euro (85 % dotace EU, 5 % státní rozpočet ČR, 10 % nositel projektu). Projekt „Příroda spojuje – Branaldova cesta“ (reg. č. 343) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Doba realizace projektu je červen 2014 – červen 2015.

V souvislosti s tímto projektem bude také pořízen multifunkční traktor, s kterým budou udržovány lesní cesty, pro celoroční zpřístupnění historických česko-německých pamětihodností návštěvníkům. V současné době probíhají aktivity organizačně-technického charakteru zaměřené zejména na přípravu realizace veřejných zakázek. Většina aktivit, vč. stavební části, bude realizována v roce 2015.

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Svatý Linhart – Dendrologická naučná stezka

Lázeňské lesy Karlovy Vary uskutečnily česko-bavorský projekt Svatý Linhart – Dendrologická naučná stezka. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraničního operačního programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, resp. Dispozičního fondu euroregionu Egrensis (registrační číslo projektu: DF/CIL3/EGR/0258). Projekt naplánoval Regionální řídící výbor dne 14. 8. 2013 s celkovými uznatelnými náklady 15.673 EUR a dotací 83,24 % ve výši 13.322 EUR.

Cílem projektu je rozšíření stávající druhové skladby v okolí lesní komunikace „Sovova stezka“ vhodnými liniovými a skupinovými prvky o další druhy lesních dřevin v stanovištně vhodných podmínkách odpovídajících potřebám jednotlivých druhů. Tyto výsadby se tak budou významně podílet na zvýšení druhové biodiverzity dané lokality a zároveň také na zvýšení pestrosti potravní nabídky pro lesní živočichy (savci, ptáci, hmyz) především v podzimním období a v neposlední řadě i pastvy pro včelstva. A spolu se stávajícími dřevinami vytvoří naučnou stezku vhodnou pro výuku dětí přímo v lese a to jak dětí z České republiky tak dětí ze Spolkové republiky Německo.

Do projektu je zahrnuta výsadba, upevnění a ochrana vysázených dřevin a jejich označení v terénu. Další součástí projektu jsou pak výukové materiály pro děti, informační tabule a propagační předměty. (písemné materiály jsou v Česko – německé verzi).

Projekt má napomáhat jak výuce dětí, tak zprostředkovávat spolu s ostatními navazujícími projekty setkávání mezi obyvateli Bavorska a České republiky a to opět především mladé generace. Součástí projektu jsou samozřejmě i setkání oborníku z řad lesnictva, pracovníků ochrany přírody, státní správy ale i lidí pracujících v oblasti cestovního ruchu. Společná setkávání Němců a Čechů budou přispívat k vzájemnému porozumění mezi nimi v tomto regionu. Projekt slouží k dalšímu rozšíření spolupráce a posílení integrity česko-bavorského prostoru.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zahájení sezóny v Přírodním lanovém centru Sv. Linhart

Dne 2. 5. 2014 v 15:00 zahajujeme sezónu v Přírodním lanovém centru Sv. Linhart. V provozu bude stávající dětský a vysoký okruh, nízké překážky a top-rope překážky. Nově jsme pro vás připravili okruh střední a pro naše nejmenší dětské hřiště.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Příroda spojuje – vyhlídkový altán Josefa Jungmanna

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace realizují česko-bavorský projekt Příroda spojuje – vyhlídkový altán Josefa Jungmanna. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraničního operačního programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, resp. Dispozičního fondu euroregionu Egrensis (registrační číslo projektu: DF/CIL3/EGR/0211). Projekt naplánoval Regionální řídící výbor dne 13. 6. 2013 s celkovými uznatelnými náklady 23.871 EUR a dotací 83,24 % ve výši 19.871 EUR.

Předmětem projektu je rozšíření infrastruktury cestovního ruchu. Značením dojde k propojení stávající mezinárodní cyklotrasy Euregia Egrensis s atraktivními lázeňskými lesy Karlových Varů (přes Sv. Linhart k altánu Josefa Jungmanna). Mezi hlavní aktivity patří samotné vybudování přístřešku (vyhlídkový altán Josefa Jungmanna), umístění informační tabule s informacemi o bavorském partnerovi (Město Hof), tvorba tiskovin (leták s mapou) a realizace setkání českých a bavorských odborníků v oblasti lesního hospodářství, životního prostředí a myslivosti. Altán bude vybudován v prvním čtvrtletí roku 2014 a umožní jedinečný výhled na celou přehradu Březová.

Projekt je symbolem sbližování regionů a s tím nastupující interkulturní výměny mezi Bavorskem a Českem. Společná setkávání Němců a Čechů přispějí také k odbourávání předsudků. Projekt má mnoho pozitivních dopadů. Velice důležité jsou aktivity s odborníky (výměna zkušeností, definice společných témat pro budoucí společné projekty). V Česku dojde k rozšíření turistické infrastruktury a propagaci bavorských atraktivit. Do povědomí budou vráceny společné kulturní kořeny, a bude realizován důležitý příspěvek pro porozumění mezi Němci a Čechy v srdci Evropy. Projekt slouží jako základ pro budoucí spolupráci, posiluje integritu česko-bavorského prostoru a sousedství.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ukončení sezóny PLC SvL

Dne 1.11.2013 zavíráme Přírodní lanové centrum Svatý Linhart. Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a budeme se na Vás těšit zase na jaře 2014.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Den otevřených dveří Sv. Linhartu

logo
Dne 21. září 2013 proběhne v rámci Evropského dne spolupráce den otevřených dveří rekonstruovaného objektu Sv. Linhart, který s novou oborou tvoří vzdělávací areál zaměřený na životní prostředí. Areál byl vybudován v rámci projektu „Příroda spojuje – Sv. Linhart“, který byl podpořen z operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Rozpočet české projektové části byl naplánován s celkovými prostředky ve výši 999.454,17 EUR a dotace prostředků Cíle 3 tvoří 849.536,04 EUR, tj. 85 %. Nositelem projektu jsou Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. Součástí projektu je nejen rekonstrukce historicky cenného objektu, ale i vybudování dvou pozorovacích lávek přes již zmíněnou nově vybudovanou oboru, vyhotovení vícejazyčných informačních tabulí a tiskovin, realizace řady výstav a společných česko-bavorských setkání odborníků z oblasti lesního hospodářství a ochrany životního prostředí. Bavorský partner (obec Mehlmeisel) rozšířil stávající oboru a vytvořil řadu informačních opatření. Celkové náklady bavorského partnera činí 1.250.000 EUR, dotace je ve výši 875.000 EUR, tj. 70 %. Společný projekt byl zahájen 1. 3. 2012 a bude ukončen 31. 12. 2013.

V areálu Sv. Linhartu si budete moci prohlédnout i malotraktor jež pořídila Správa lázeňských parků, p. o. rovněž z česko-bavorského dotačního titulu v rámci projektu „Karlovarská zahrada v parku Theresienstein“, v rámci kterého vznikla mimo jiné i naučná dendrologická stezka v lázeňské části města a byly vyhotoveny i vícejazyčné brožury k této stezce. Celkové náklady projektu tvořily 74.313,11 EUR, dotace činila 47.842,78 EUR, tj. 64,4 %.

Srdečně Vás zveme na prohlídku areálu Sv. Linhartu dne 21. září 2013 od 12:00 – 17:00 hodin.

image003  image005  image007  image009

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář