Stromy

Buk zamilovaných

V karlovarských lázeňských lesích roste celá řada starých, silných buků. Impozantní stromy se dožily vysokého věku (až 200 let), ovšem pouze v porostech, do kterých je špatný přístup (skály a stráně), nebo se nacházejí na významných místech. Nejmohutnější karlovarský buk roste u hájovny v Drahovicích. Od roku 1985 je v evidenci památných stromů. Jeho kmen má obvod pět metrů. Některé nejsilnější buky v lesních porostech v okolí města mají obvod téměř 4 metry a organizace Lázeňské lesy se je postupně pokusí zmapovat a začlenit do své evidence významných stromů. K „Buku zamilovaných“ (lidově Valentýn) u cesty poblíž restaurace Jelení skok se navíc váže pověst, jejíž různé verze byly publikovány v regionálním tisku. Strom má impozantní korunu a některé kosterní větve jsou jištěné lany.