Stromy

Buk zamilovaných

V karlovarských lázeňských lesích roste celá řada starých, silných buků. Impozantní stromy se dožily vysokého věku (až 200 let), ovšem pouze v porostech, do kterých je špatný přístup (skály a stráně), nebo se nacházejí na významných místech. Nejmohutnější karlovarský buk roste u hájovny v Drahovicích. Od roku 1985 je v evidenci památných stromů. Jeho kmen má obvod pět metrů. Některé nejsilnější buky v lesních porostech v okolí města mají obvod téměř 4 metry a organizace Lázeňské lesy se je postupně pokusí zmapovat a začlenit do své evidence významných stromů. K „Buku zamilovaných“ (lidově Valentýn) u cesty poblíž restaurace Jelení skok se navíc váže pověst, jejíž různé verze byly publikovány v regionálním tisku. Strom má impozantní korunu a některé kosterní větve jsou jištěné lany.

Buk u Harta

Zaslouženou pozornost vzbuzuje jeden z nejsilnějších buků, který roste v bezprostřední blízkosti lázeňského města Karlovy Vary, najdete ho v Drahovicích, v zahrádkářské kolonii, u cesty pod hájovnou.

Památným stromem byl vyhlášen v roce 1985. Stáří tohoto buku nebylo zatím zjišťováno, pouze se odhaduje, a to na 200-300 let. Obvod kmene rozložitého velikána se sice přes různé boule špatně měřil, ale nakonec se to podařilo. Oficiální výsledek činí 5.25 metru. Majestátní habitus a celková výška stromu nám usnadňuje představu, jakých asi rozměrů mohly dosáhnout některé stromy v původních pralesích.

V roce 2005 Odbor životního prostředí karlovarského magistrátu objednal ošetření a odborný posudek zdravotního stavu stromu. Organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary pak u stromu postavila plůtek a informační tabuli. Každý památný strom má totiž právo na ochranné pásmo, což by měl být kruh o poloměru 10 m od paty kmene.