Stromy

Buk zamilovaných

V karlovarských lázeňských lesích roste celá řada starých, silných buků. Impozantní stromy se dožily vysokého věku (až 200 let), ovšem pouze v porostech, do kterých je špatný přístup (skály a stráně), nebo se nacházejí na významných místech. Nejmohutnější karlovarský buk roste u hájovny v Drahovicích. Od roku 1985 je v evidenci památných stromů. Jeho kmen má obvod pět metrů. Některé nejsilnější buky v lesních porostech v okolí města mají obvod téměř 4 metry a organizace Lázeňské lesy se je postupně pokusí zmapovat a začlenit do své evidence významných stromů. K „Buku zamilovaných“ (lidově Valentýn) u cesty poblíž restaurace Jelení skok se navíc váže pověst, jejíž různé verze byly publikovány v regionálním tisku. Strom má impozantní korunu a některé kosterní větve jsou jištěné lany.

Buk u Harta

Zaslouženou pozornost vzbuzuje jeden z nejsilnějších buků, který roste v bezprostřední blízkosti lázeňského města Karlovy Vary, najdete ho v Drahovicích, v zahrádkářské kolonii, u cesty pod hájovnou.

Památným stromem byl vyhlášen v roce 1985. Stáří tohoto buku nebylo zatím zjišťováno, pouze se odhaduje, a to na 200-300 let. Obvod kmene rozložitého velikána se sice přes různé boule špatně měřil, ale nakonec se to podařilo. Oficiální výsledek činí 5.25 metru. Majestátní habitus a celková výška stromu nám usnadňuje představu, jakých asi rozměrů mohly dosáhnout některé stromy v původních pralesích.

V roce 2005 Odbor životního prostředí karlovarského magistrátu objednal ošetření a odborný posudek zdravotního stavu stromu. Organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary pak u stromu postavila plůtek a informační tabuli. Každý památný strom má totiž právo na ochranné pásmo, což by měl být kruh o poloměru 10 m od paty kmene.

Chotkův Buk

Pozornost si zaslouží i zvláštně utvářené stromy jako je například Chotkův buk, který má skutečně velmi zajímavý habitus. Lidově se mu také říká „Věšák“.

Při vichřici v létě roku 2018 byl tento strom bohužel rozlomen a silou váhy padl k zemi.

 

 

 

 

 

 

 

Chotkův buk 2017                          Chotkův buk 2018

Královská jedle

Nejsilnější karlovarská jedle se nachází poblíž lesní školky, nedaleko od poslední památky (torzo kostela) na zaniklou osadu Oboru.  Její obvod měří 2.48 metru.

Po staletí typický strom pro hluboké lesy „Královské obory“ v širokém okolí loketského hradu. Zároveň původní dřevina jižní a střední Evropy. Roste v lesích v pásu od 300 do cca 1 100 metrů nad mořem. Nejvíce je zastoupena v tzv. jedlo-bukovém vegetačním stupni. Kvete v květnu a šišky dozrávají v září. Stojí svisle na větvi a postupně se rozpadají. Na příznivém stanovišti může dorůst do výšky cca 60 m a dosáhnout stáří až 500 let. Obvod kmene tak staré a statné jedle bude mít určitě více než 4 metry. Dříve jedle měla v lesích zastoupení až 18 %. Nyní toto zastoupení dosahuje stěží 1 %. Příčin úbytku jedle byla celá řada. Patří mezi velmi pomalu rostoucí dřeviny (čeká v zástinu). A protože je stínomilná, velmi ji postihlo nezřízené klučení lesů, které trvalo od středověku až do průmyslové revoluce. Od konce 18. století začali vlastníci  lesů porosty cíleně pěstovat a kvůli maximální produkci upřednostnili smrkové monokultury. Na pasekách nemá jedle většinou šanci. Další ránu dostala tato dřevina v době, kdy pro rozvíjející se průmysl bylo objeveno hnědé uhlí jako nejlevnější zdroj energie. Kouřen znečištěné ovzduší oslabovalo dosud žijící stromy a ty pak rychle podléhaly škůdcům (obaleči, korovnice).

Jedle Jana Lucemburského

Strom zasadil dne 17. 3. 2005 primátor města Karlovy Vary, Zdeněk Roubínek na počest Jana Lucemburského, českého krále. Tento panovník jako první, 19. 3. 1325, písemně uvedl zdejší místo v širší známost ve své lenní listině.