Certifikace PEFC

Společnost se hlásí k trvale udržitelnému hospodaření v lesích, což prokazuje certifikátem podle pravidel PEFC a je oprávněna používat Logo PEFC (viz www.pefc.cz, www.pefc.org) dlouhodobé strategie organizace a podporuje její poslání.

Napsat komentář