Veřejná zakázka "Příroda spojuje – Sv. Linhart"

Oznámení o zakázce
Zadávací dokumentace
Příloha ZD č. 1 – smlouva o dílo
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení k subdodavatelskému systému
Příloha ZD č. 3 – Kvalifikační dokumentace
Příloha ZD č. 4 – Projektová dokumentace
Příloha ZD č. 5 – Výkaz výměr
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Příloha DI č. 1 – Projektová dokumentace(aktuální verze)
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Protokol o hodnocení
Smlouva o dílo – TIMA
Dodatek ke smlouvě č. 1

Napsat komentář