Učíme se od přírody!

Učíme se od přírody!

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. byly úspěšné a získaly dotaci na realizaci dalšího přeshraničního česko-bavorského projektu. Jak je zřejmé již z názvu projektu „Učíme se od přírody!“, je tento pilotní projekt primárně zaměřený na vzdělávání (osvěta, lesní pedagogika). Bavorským projektovým partnerem je Stiftung Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen. Bavorský partner spravuje ve Waldsassenu environmentální středisko a věnuje se vzdělávání mládeže v oblasti ekologie a životního prostředí. V rámci projektu proběhla v sobotu dne 8. září 2018 společná akce v lázeňských lesích, při které účastníci získali pestré informace o historii a současnosti těchto lesů a zejména mohli poznat zdejší faunu, flóru a další přírodní zajímavosti. Součástí akce bylo i sdílení zkušeností a tipování lokalit pro budoucí tematickou vzdělávací stezku vedoucí od střediska sv. Linhart k rozhledně Diana. Projekt je spolufinancovaný v rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis, resp. programu Cíl EÚS přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020.

 

Zapsal: Richard Štěpánovský

Projektový manažer

 

 

 

 

Ředitel Ing. Evžen Krejčí vítá přítomné a zahajuje akci

Ing. Iveta Adamcová vede lesní pedagogiku