Učíme se od přírody!

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. realizují v letech 2018 – 2019 projekt „Učíme se od přírody!“. Bavorským projektovým partnerem je Stiftung Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen. Oba projektoví partneři spolupracují spolu nově. Těžištěm projektu jsou vzdělávání v oblasti životního prostředí a lesní pedagogika. Cílovými skupinami jsou odborníci (životní prostředí, ochrana přírody, lesní pedagogika, aj.) a děti s rodiči. Čeští odborníci získávají zkušenosti a trendy z Bavorska. Díky společným pracovním setkáním a diskusím účastníci z obou stran hranice spolu definovali obsah 7 vzdělávacích zařízení (vzdělávací tabule / panely). Vyhotovené dvoujazyčné (CZ-DE) vzdělávací zařízení budou instalovány v lázeňských lesích Karlových Varů. V rámci projektu se realizovala i poznávací cesta pro mládež, a jsou zahrnuty i menší cesty pro odborníky. Pro lesní pedagogiku byly již pořízeny také malé pomůcky (např. tematická puzzle, apod.). Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia Egrensis.