Soustředění Klubu malých myslivečků na Odeři

Děti z Klubu malých myslivečků se díky Lázeňským lesům Karlovy Vary mohly opět sejít na víkendové soustředění u Černého jezera na Odeři. Zážitků bylo připraveno nespočet, děti si po večerech mohly zarybařit, některé samy připravily loutkové divadlo, které po setmění zahrály.

Pan Ing. Chochel přišel dětem ukázat svou sbírku brouků, zahoubařit si s nimi, následně natáhl plachtu s ultrafialovým světlem a počkal do setmění, aby dětem popsal hmyz, který se k plachtě přiblížil.

Moc děkujeme i ostatním dobrovolníkům, kteří se za dětmi přišli podívat a ukázali jim, co umí. Děkujeme panu Netopilíkovi za ukázku přežití a přípravu různých taktických her. Děkujeme panu Zemkovi za ukázku vábení a loveckého psa. Také děkujeme paní Krummerové za předvedení práce s loveckým psem plemene německý křepelák. Děti měly během pobytu možnost prohlédnout si také českého fouska, bavorského barváře a jezevčíka.

Myslivečci se aktivně zapojily do tvoření z přírodnin, připravily spoustu zajímavých výrobků, které chtějí věnovat na podporu záchranné stanice Drosera pro lesní zvěř. Nechyběl ani kotlíkový guláš, bobřík odvahy a spousta dalších aktivit.

Klub malých myslivečků již čítá 45 dětí. Děkujeme vedoucím, Markétě Staňkové, Zuzce Kuncové a Ivetě Adamcová, které vše plánují a připravují. Děkujeme také sponzorům – Lázeňským lesům Karlovy Vary – za zapůjčení chaty a pomůcek, Luďkovi Barvínkovi a Janu Polákovi za krásná trička, vězeňské službě z Horního Slavkova a panu Zemkovi za dárky a spoustě dalším aktivně podporujícím. Českomoravské myslivecké jednotě děkujeme za pracovní materiály. Také moc děkujeme rodičům dětí, kteří děti v aktivitách podporují a přispívají tím k naší lepší budoucnosti!

Iveta Adamcová