Stromové domky

Vstup zdarma, pouze v doprovodu instruktora.
Účelem stavby je umožnit návštěvníkům nahlédnout do říše stromů a umocnit blízký kontakt s přírodou – lesem, stromy i zvířaty. Stavba vyhlídkových domečků je zajímavou atrakcí, která nabídne místním lidem i turistům z širokého okolí prohlédnout si les z netradiční perspektivy.
Na stezce ve stromech se nacházejí 2 dřevěné domečky a jedna vyhlídková plošina, to vše instalované na stromy, které jsou navzájem propojeny pochozími chodníky. V každém domečku se nachází dřevěný žebřík pro překonání výškového rozdílu. Stezka mezi stromy tvoří jednosměrný okruh v relativní výšce 5–12 m nad zemí. Organický tvar domečků a visuté chodníky mezi nimi imitují obydlí přírodních pralesních národů.
Stezka mezi vyhlídkovými domečky je vhodná pro všechny věkové kategorie, ale není určena pro bezbariérové užívání.