Rok v lese

Projekt: Rok v lese

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. realizují společný česko-bavorský projekt „Rok v lese“.

Bavorským partnerem je Gemeinde Mehlmeisel (Obec Mehlmeisel). Oba partneři spolupracují řadu let. Realizovali také velké projekty (období EU 2007-2013) a chtějí dosavadní spolupráci dále rozvíjet. Hlavním cílem projektu je realizace společných setkání (soutěží) spojených s životem lesa. Jedná se o rybářské závody, soutěž ve vaření, výlov rybníku, advent v lese, tradici honu, soutěž ve střelbě. V rámci projektu jsou pořízeny i sety (lavice a stoly), tepelné ohřívače, stan. Toto vybavení umožní určitý komfort i ochranu účastníků i návštěvníků před nepřízní počasí. Propagační opatření představují odznaky a tiskovina. Rozpočet zahrnuje i další aktivity, např. náklady na dopravu, projektový management, apod. Účastníci se mohou aktivně zapojit (soutěžit) a vyzkoušet své dovednosti. Projekt pomáhá budovat neformální vztahy z obou stran hranice. Doba realizace: 06/2016 – 05/2017. Plánované celkové způsobilé výdaje: 24 128,91 EUR, Výše dotace: 85 %. Projekt je realizován prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 (Dispozičního fondu Euregia Egrensis).

Mgr. Richard Štěpánovský (projektový manažer)

eu_s_texty_cz_plus_de       logo_programu_text_cz_plus_de      EE_logo