Projekt: Příroda spojuje – Branaldova cesta

Příspěvková organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary realizuje další projekt z mezinárodního konceptu „příroda spojuje“. Konkrétně se jedná o projekt „Příroda spojuje – Branaldova cesta“. Tento projekt navazuje na již vybudované atraktivity v lázeňských lesích, tj. areál Sv. Linhart s oborami, vyhlídkový altán Josefa Jungmanna, dendrologickou stezku a další atraktivity. Bavorským partnerem je Gemeinde Mehlmeisel (Obec Mehlmeisel).

Těžištěm tohoto jednostranného českého projektu je vybudování nové bezpečné lesní cesty od centrálních parkovišť u lázeňské zóny (Kouzelné městečko, letní kino) k existující síti lázeňských cest, s vytvořením a umístěním siluet zvířat typických pro česko-bavorské pohraničí, směrem k areálu Sv. Linhart. V rámci projektu budou realizována propagační opatření (tiskoviny) a společná česko-bavorská setkání odborníků z oblasti lesního hospodářství, ochrany přírody a životního prostředí. Vybudované atraktivity navštíví i školáci bavorského partnera. Celkové plánované výdaje jsou 339.056 euro (85 % dotace EU, 5 % státní rozpočet ČR, 10 % nositel projektu). Projekt „Příroda spojuje – Branaldova cesta“ (reg. č. 343) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Doba realizace projektu je červen 2014 – červen 2015.

V souvislosti s tímto projektem bude také pořízen multifunkční traktor, s kterým budou udržovány lesní cesty, pro celoroční zpřístupnění historických česko-německých pamětihodností návštěvníkům. V současné době probíhají aktivity organizačně-technického charakteru zaměřené zejména na přípravu realizace veřejných zakázek. Většina aktivit, vč. stavební části, bude realizována v roce 2015.

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.

Napsat komentář