Příroda spojuje – vyhlídkový altán Josefa Jungmanna

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace realizují česko-bavorský projekt Příroda spojuje – vyhlídkový altán Josefa Jungmanna. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraničního operačního programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, resp. Dispozičního fondu euroregionu Egrensis (registrační číslo projektu: DF/CIL3/EGR/0211). Projekt naplánoval Regionální řídící výbor dne 13. 6. 2013 s celkovými uznatelnými náklady 23.871 EUR a dotací 83,24 % ve výši 19.871 EUR.

Předmětem projektu je rozšíření infrastruktury cestovního ruchu. Značením dojde k propojení stávající mezinárodní cyklotrasy Euregia Egrensis s atraktivními lázeňskými lesy Karlových Varů (přes Sv. Linhart k altánu Josefa Jungmanna). Mezi hlavní aktivity patří samotné vybudování přístřešku (vyhlídkový altán Josefa Jungmanna), umístění informační tabule s informacemi o bavorském partnerovi (Město Hof), tvorba tiskovin (leták s mapou) a realizace setkání českých a bavorských odborníků v oblasti lesního hospodářství, životního prostředí a myslivosti. Altán bude vybudován v prvním čtvrtletí roku 2014 a umožní jedinečný výhled na celou přehradu Březová.

Projekt je symbolem sbližování regionů a s tím nastupující interkulturní výměny mezi Bavorskem a Českem. Společná setkávání Němců a Čechů přispějí také k odbourávání předsudků. Projekt má mnoho pozitivních dopadů. Velice důležité jsou aktivity s odborníky (výměna zkušeností, definice společných témat pro budoucí společné projekty). V Česku dojde k rozšíření turistické infrastruktury a propagaci bavorských atraktivit. Do povědomí budou vráceny společné kulturní kořeny, a bude realizován důležitý příspěvek pro porozumění mezi Němci a Čechy v srdci Evropy. Projekt slouží jako základ pro budoucí spolupráci, posiluje integritu česko-bavorského prostoru a sousedství.

Napsat komentář