Palivo

Vážení zákazníci, z důvodu zákonné povinnosti zpracovat kůrovcovou kalamitu, bude až do odvolání pozastaveno přijímání objednávek na jiné než jehličnaté palivové dříví. Děkujeme za pochopení.

Ceník palivového dříví je ke stažení

ceník drobného prodeje_ od 2.9.2019 základ

Měření množství palivového dříví

Množství palivového dříví se nejčastěji měří v prostorových mírách. K tomu se využívá několik měrných jednotek. Každá z nich představuje různý skutečný objem dřevní hmoty.

1. prostorový metr skládáný (prm)

Nejpoužívanější měrná jednotka při měření (palivového) dříví vyskládaného do hráně. Vyjadřuje objem hráně rovnaného dříví, který je stanoven z jejich vnějších rozměrů, včetně volných prostorů. Prostorový metr představuje krychli o rozměrech 1 × 1 × 1 m. Hráň může být vyskládána dřívím o různých délkách (např. 25, 33, 50 a 100 cm).

Pro převod skládaného množství dříví v prm na skutečný objem dřevní hmoty v m³ se používají tyto dva základní převodní koeficienty:

  • jehličnaté dříví – 1 prm = 0,64 m³
  • listnaté dříví – 1 prm = 0,54 m³

2. prostorový metr sypaný (prms)

Tato měrná jednotka se někdy používá pro měření množství palivového dříví, které má kratší délku než 100 cm. Nejčastěji je to délka 25, 33 a 50 cm. Představuje volně nasypaná, krácená polena do hráně resp. krychle, která má rozměr 1 × 1 × 1 m.

Pro převod sypaného množství dříví v prms na skutečný objem dřevní hmoty v m³ se používá tento koeficient:

  • jehličnaté dříví – 1 prms = 0,40 m³
  • listnaté dříví – 1 prms = 0,34 m³

Základní jednotkou pro měření objemu dříví je metr krychlový (m³, plm). Vyjadřuje skutečný objem dříví stanovený z jeho rozměrů. Při prodeji palivového dříví, které má délku do 100 cm se tato jednotka většinou nepoužívá. V tomto případě má hlavně informativní funkci o skutečném objemu dříví.

Kontakt (informace a objednávky)

tel.: 602 416 500
e-mail: drpalivo @ llkv.cz