Palivo

Vážení zákazníci, objednávky na palivové dřevo na rok 2020 přijímáme bez omezení.

Ceník palivového dříví je ke stažení

Měření množství palivového dříví

Množství palivového dříví se nejčastěji měří v prostorových mírách. K tomu se využívá několik měrných jednotek. Každá z nich představuje různý skutečný objem dřevní hmoty.

1. prostorový metr skládáný (prm)

Nejpoužívanější měrná jednotka při měření (palivového) dříví vyskládaného do hráně. Vyjadřuje objem hráně rovnaného dříví, který je stanoven z jejich vnějších rozměrů, včetně volných prostorů. Prostorový metr představuje krychli o rozměrech 1 × 1 × 1 m. Hráň může být vyskládána dřívím o různých délkách (např. 25, 33, 50 a 100 cm).

Pro převod skládaného množství dříví v prm na skutečný objem dřevní hmoty v m³ se používají tyto dva základní převodní koeficienty:

  • jehličnaté dříví – 1 prm = 0,64 m³
  • listnaté dříví – 1 prm = 0,54 m³

2. prostorový metr sypaný (prms)

Tato měrná jednotka se někdy používá pro měření množství palivového dříví, které má kratší délku než 100 cm. Nejčastěji je to délka 25, 33 a 50 cm. Představuje volně nasypaná, krácená polena do hráně resp. krychle, která má rozměr 1 × 1 × 1 m.

Pro převod sypaného množství dříví v prms na skutečný objem dřevní hmoty v m³ se používá tento koeficient:

  • jehličnaté dříví – 1 prms = 0,40 m³
  • listnaté dříví – 1 prms = 0,34 m³

Základní jednotkou pro měření objemu dříví je metr krychlový (m³, plm). Vyjadřuje skutečný objem dříví stanovený z jeho rozměrů. Při prodeji palivového dříví, které má délku do 100 cm se tato jednotka většinou nepoužívá. V tomto případě má hlavně informativní funkci o skutečném objemu dříví.

Kontakt (informace a objednávky)

tel.: 602 416 500
e-mail: drpalivo @ llkv.cz