Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. realizují v letech 2018 – 2019 projekt „Učíme se od přírody!“. Bavorským projektovým partnerem je Stiftung Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen. Oba projektoví partneři spolupracují spolu nově. Těžištěm projektu jsou vzdělávání v oblasti životního prostředí a lesní pedagogika. Cílovými skupinami jsou odborníci (životní prostředí, ochrana přírody, lesní pedagogika, aj.) a děti s rodiči. Čeští

Infocentrum a kavárna bude ve dnech 17. do 26.12.2018 uzavřena. 27.-31.12.2018 bude otevřeno 12,00-17,00. Děkujeme za pochopení LLKV

Z důvodu nepřízně počasí se Přírodní lanové centrum zavírá. Předpokládaná doba opětovného otevření je jaro 2019. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další sezónu. 26.10.2018

Učíme se od přírody! Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. byly úspěšné a získaly dotaci na realizaci dalšího přeshraničního česko-bavorského projektu. Jak je zřejmé již z názvu projektu „Učíme se od přírody!“, je tento pilotní projekt primárně zaměřený na vzdělávání (osvěta, lesní pedagogika). Bavorským projektovým partnerem je Stiftung Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen. Bavorský partner spravuje ve

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude 3., 6. a 13. srpna omezen provoz areálu Svatý Linhart. Aktuální informace najdete na našem fb nebo na webových stránkách.

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. realizovaly v uplynulých letech celou řadu velkých i malých česko-bavorských projektů. Díky pozitivním referencím a zkušenostem se, skrze společné kontakty, na Lázeňské lesy obrátil pan starosta hornofranckého Goldkronachu pan Holger Bär se zájmem o navázání vzájemných kontaktů. Netrvalo to dlouho a podařilo se spolu vytvořit žádost o dotaci a během let 2017 – 2018 realizovat projekt

V letech 2017 – 2018 realizují Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. česko-bavorský projekt „Rok v lese 2“. Jedná se o projekt realizovaný v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 (prostřednictvím Dispozičního fondu Euregia Egrensis). Bavorským partnerem je Město Hof (Stadt Hof). Projekt je zaměřen na realizaci společných česko-bavorských