Daněk evropský – Dama dama

Samci v řijnu věnují během říje nejvíce sil obraně svého pářícího území, toto území si označují močením. K zastrašení soků a k vábení samic vydávají zvláštní zvuky, tzv. rochání.

Samice (daněla) rodí na začátku léta odděleně od stáda jedno mládě (výjimečně 2).

Potrava: tráva, šťavnaté byliny a listí keřů a stromů

V současné době lze u nás spatřit 10 daňků, 10 daněl a 8 loňských dančat.

Váha daňka okolo 55 kg, daněla 30-35 kg.

Rozloha obory 18,5ha

Přes oboru vede přechodová lávka….

Prosíme NEKRMTE ZVÍŘATA děkujeme 🙂

Daněk evropský (Dama dama)