Dendrologická stezka

Lázeňské lesy Karlovy Vary připravily novou naučnou stezku s lesnicko-dendrologickým
zaměřením. Dvoukilometrová stezka vede od objektu návštěvnického a informačního
centra Svatý Linhart po Sovově stezce k lesovně Diana.
Tato trasa byla záměrně vybrána, protože patří k nejfrekventovanějším turistickým
cestám v lázeňských lesích. A zároveň patří svým profilem mezi ty méně náročné.
Stezka je zaměřena především na dětské návštěvníky lesa. Dnešní děti totiž téměř vůbec
nevědí, jak to v přírodě potažmo v lese chodí. Umí sice spoustu věcí na počítači, ale
jsou úplně odtrženy, až na výjimky, od přírody. Netuší, kolik práce se skrývá za stojícími
stromy v lese.
Nechtěli jsme dělat stezku, která by pouze popisovala dané taxony, ale spíše zábavnou
formou pomocí pracovních listů seznámit děti s hlavními dřevinami, které se vyskytují
v našich lesích. Chceme, aby viděly, jak často se setkávají se stromy, jejich částmi, jejich
vlivem a působením na člověka. Aby si uvědomily co všechno kromě výrobků ze dřeva,
plodů a ostatních produktů nám stromy poskytují. A aby se o těchto našich souputnících
dozvěděli něco nového a to ze všech možných úhlů pohledu.
Snažili jsme se zahrnout co nejvíce předmětů, kterým se děti učí ve škole. Tedy nejen
botaniku, ale i historii, literaturu, matematiku, zeměpis, chemii, kreslení a v neposlední
řadě i trochu toho pohybu na zdravém lesním vzduchu.
Velmi si přejeme, aby se mladí návštěvníci naučili vážit si lesa a jeho obyvatel. Aby
zjistili, jak pestrý les dokáže být. A pevně věříme, že se jim tato forma praktické výuky
zalíbí.

Napsat komentář