LES STRAŠIDEL

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. realizovaly v uplynulých letech celou řadu velkých i malých česko-bavorských projektů. Díky pozitivním referencím a zkušenostem se, skrze společné kontakty, na Lázeňské lesy obrátil pan starosta hornofranckého Goldkronachu pan Holger Bär se zájmem o navázání vzájemných kontaktů. Netrvalo to dlouho a podařilo se spolu vytvořit žádost o dotaci a během let 2017 – 2018 realizovat projekt „Les strašidel“. V rámci tohoto projektu navštívili žáci karlovarské základní školy jazyků město bavorského partnera. Česká výprava navštívila mj. zdejší muzeum a bývalé štoly, jež představují zdejší bohatou minulost těžby zlata ve středověku. Z českých a německých inspirací (přírodní dědictví, legendy, apod.) byly navrženy nové lesní bytosti – strašidla pro novou tematickou stezku v Karlových Varech. Tato stezka vznikla v okolí Goethovy rozhledny, která v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Díky malému česko-bavorskému projektu tak v lázeňských lesích vznikla nová atraktivita zejména pro nejmenší návštěvníky. S tematickou stezkou mají Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. velice pozitivní zkušenosti. V minulosti byly v okolí sv. Linhartu instalovány siluety zvířat v rámci úseku tzv. Branaldovy cesty, jež se staly velice vyhledávaným cílem výletů právě rodin s dětmi. Během projektu zavítaly do Karlových Varů i autobusy občanů z Goldkronachu. Všichni byli nadšeni a překvapeni, že město nenabízí jen lázeňské centrum, ale i krásné atraktivity v lázeňských lesích. Mnozí přiznali, že stále funguje „mentální“ bariéra, že přirozeně lidé jezdí na výlety spíše na západ do vnitrozemí Německa, i když východním směrem se nedaleko nachází řada krásných zajímavých míst v českém příhraničí. Díky tomuto projektu se podařilo navázat kontakty mezi Goldkronachem a Karlovými Vary. Projekt byl spolufinancován z Dispozičního fondu Euregia Egrensis, resp. programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

 

Mgr. Richard Štěpánovský

Projektový manažer