Zajímavosti

Město Karlovy Vary se v současné době pyšní lesy o rozloze 2 190 ha. Kromě původních lánů (asi 300 ha), které patřily k Oboře, dostali karlovarští do vínku ještě další ves s mnoha pozemky – Drahovice. Mnohé zalesněné a to se lázeňským měšťanům v době, kdy město rostlo, velmi hodilo. Všechno dřevo za krátký čas téměř vytěžili. Obrovská spotřeba řeziva na stavby a ostatní suroviny na výrobu nejrůznějšího nářadí, či zboží, vedla k rychlé likvidaci celých porostů v okolí lázní. Navíc vše ostatní co nešlo využít jinak, včetně klestu, skončilo jako palivo, kterého byl, i tak trvalý nedostatek. Nakonec se dřevo muselo do města dovážet, mnohdy i ze vzdálenějších oblastí.

Takové hospodaření nemohlo ovšem trvat věčně. Již od poloviny 18. století se pohled na les začal postupně měnit. Množily se pokusy o umělou obnovu a byl jmenován první odborný správce. Pak přišlo období romantismu a Karlovy Vary měly navíc to štěstí, že se lesy v podstatě staly součástí léčebných procedur. Město začalo přikupovat některé bývalé lesní pozemky i v širším okolí a snažilo se o jejich postupné zalesnění. Celková výměra karlovarských lesů rostla a bohatí návštěvníci začali přispívat na stavbu širokých lesních promenád. Hojně též přibývala romantická zákoutí, altány, vyhlídky a další stavby.

V historických publikacích je z tohoto „zlatého věku“ místních lesů, množství vyobrazení, map a podrobných popisů různě dlouhých procházek.

Navštivte Karlovy Vary a v případě, že vás neosloví genius loci města, zkuste les. Zajděte k Linhartu, tam chodíval i Masaryk, nebo k Lesní pobožnosti (tam mimo jiné chodila i císařovna Sisi). Kníže básníků Goethe pak prochodil karlovarské lesy celé. Zajímal se o minerály, o pěkné vyhlídky a také o pěkné ženy. Právě kvůli nim musely být lesní cesty dostatečně pohodlné a široké. Tehdejší móda (viz vyobrazení) a etiketa to přímo vyžadovala.

V současné době je oblečení mnohem pohodlnější a chůze proto ještě zdravější. Stačí jen, udělat si čas.