Pověst o založení města – Jelení skok

Kdo a kdy vymyslel pověst o založení lázní u horkých pramenů v údolí řeky Teplé, se přesně neví. První zmínka se objevila ve spise humanisty Caspara Bruschia z Horního Slavkova, vydaném v roce 1542.

Ucelenější verzi pověsti lze pak najít v knize karlovarského rodáka, lékaře Fabiana Sommera. V knize o užívání vřídelních vod, vydané v roce 1571, Sommer doslova napsal: “Vypráví se, že Karel IV. podnikl kdysi loveckou výpravu do lesů v hornatých končinách a údolích. Lesy zde oplývaly zvěří. Při lovu začali psi štvát kus divoké zvěře. Jeden z nich však při pronásledování spadl do tůně, odkud prudce tryskala horká voda a hned začal bolestně výt. Lovci uslyšeli psí nářek a přispěchali v domnění, že psa poranila pronásledovaná zvěř. Podívaná, jež se jim naskytla, je velice udivila. Přistoupili blíže, vytáhli psa z tůně a později se odvážili též ochutnat tu horkou vodu, která jim předtím poranila psa. O celé události byl ihned zpraven císař Karel IV., který se pak s četnou družinou vydal k tomu místu, aby se mohl pokochat nevšedním dílem přírody. Za přítomnosti svých lékařů pak moudrý panovník poznamenal, že takováto horká voda může zažehnat mnohé těžké nemoci, protože jest jistě velmi užitečná a posilující. Nakonec vodu sám užil, (léčil si zraněnou nohu) a brzy seznal úlevu a zlepšení.

Pověst se pak v dalších stoletích rozvíjela dál, až nakonec vznikla verze s jelenem. Na její přílišné omílání reagoval vtipný baron von Lützow tvrzením, že po skalách skáče spíše kamzík než jelen, a ze sochy postavené na truc radnici se brzy stala hojně navštěvovaná atrakce. Karlovarští radní, kteří samozřejmě nejdřív chtěli kamzíka okamžitě odstranit, začali naopak záhy zvažovat, zda u cesty do skal nevybírat vstupné. Kamzík se stal velmi populárním a obchodníci začali zdobit etikety tradičních karlovarských výrobků (oplatky apod.) jeho siluetou. Nakonec se toto zvíře stalo jedním z typických symbolů Karlových Varů.

Původní socha vznikla v roce 1851v ateliéru berlínského sochaře Augusta Kisse. Zinková socha byla roku 1984 zničena vandaly. Kopii zhotovil z bronzu karlovarský sochař Jan Kotek v roce 1986. Kolem skalní jehly s kamzíkem vede žlutě značená turistická trasa.

Napsat komentář