ROK V LESE

Rok v lese

V posledních letech realizovaly Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. celou řadu projektů díky česko-bavorské spolupráci (tradiční partneři např. Mehlmeisel, Hof). Lázeňské lesy však byly úspěšné a získaly dotaci na realizaci prvního česko-saského projektu „Rok v lese“. Saským projektovým partnerem je nedaleké Město Johanngeorgenstadt, jehož starosta pan Holger Hascheck je velice rád, že se podařilo navázat kontakt a spolupráci s Karlovými Vary, kam rádi jezdí obyvatelé saského příhraničí trávit volný čas i nakupovat. Město Johanngeorgenstadt pro obyvatele českého příhraničí zase představuje „vstupní bránu“ do Saska (silniční a železniční přechod). V rámci projektu byla realizována adventní akce v areálu sv. Linhart. Další velkou akcí pro širokou veřejnost bude v září soutěž ve vaření „Linhartský kotlík“. V rámci projektu jsou plánovány také aktivity pro užší cílové skupiny z řad zástupců lesního hospodářství, ochrany životního prostředí, myslivosti apod. Je velice pozitivní, že se s blízkými saskými sousedy daří rozvíjet spolupráci, vzájemně získávat různé inspirace a sdílet zkušenosti z různých oborů. Malý projekt „Rok v lese“ je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, resp. Fondu malých projektů Euregia Egrensis. Jedná se o vysoký potenciál pro další spolupráci v budoucnu v rámci programového období EU 2021 – 2027!

Mgr. Richard Štěpánovský

Projektový manažer