Month: June 2021

Sobotní odpoledne u kaváren na Svatém Linhartu a Goethově vyhlídce zpříjemní vystoupení komorních uskupení Karlovarského symfonického orchestru. Kromě občerstvení v kavárnách bude pro návštěvníky připraveno grilování nebo opékání. Vystoupení se odehraje na pódiu u skleněného altánu na Linhartu, u Goethovy vyhlídky v přístřešku u rozhledny. Vstup je zdarma. Program na červenec 3. 7. | Linhart | 16:30 Á Tre Voci Michaela Petrová

1.ročník divadelního festivalu pro děti, jejich rodiče i prarodiče Se světem loutek uprostřed lázeňských lesů se můžeme setkat během dvoudenního festivalu 24. – 25. července 2021 na Svatém Linhartu v Karlových Varech. Divadelní soubory z Prahy, Plzně, Českých Budějovic i Karlových Varů zahrají v sobotu a neděli celkem šest pohádkových vystoupení. Kulturním garantem festivalu je Honza Kindl z Divadla loutek Karlovy Vary, který

Přírodní rezervace Karlův hvozd bude vyhlášena na území Lázeňských lesů Karlovy Vary (LLKV). Maloplošné chráněné území o rozloze 129 ha zahrne bučiny a doubravy v údolí řeky Teplé. V rezervaci bude podporován vývoj přírodě blízkého lesa, zachování druhově pestrých, věkově a prostorově diferencovaných porostů a ochrana vzácných druhů rostlin a živočichů. Vyhlášení chráněného území je výsledkem spolupráce lázeňských lesů a Agentury ochrany přírody