Svatý Linhart – Dendrologická naučná stezka

Lázeňské lesy Karlovy Vary uskutečnily česko-bavorský projekt Svatý Linhart – Dendrologická naučná stezka. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraničního operačního programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, resp. Dispozičního fondu euroregionu Egrensis (registrační číslo projektu: DF/CIL3/EGR/0258). Projekt naplánoval Regionální řídící výbor dne 14. 8. 2013 s celkovými uznatelnými náklady 15.673 EUR a dotací 83,24 % ve výši 13.322 EUR.

Cílem projektu je rozšíření stávající druhové skladby v okolí lesní komunikace „Sovova stezka“ vhodnými liniovými a skupinovými prvky o další druhy lesních dřevin v stanovištně vhodných podmínkách odpovídajících potřebám jednotlivých druhů. Tyto výsadby se tak budou významně podílet na zvýšení druhové biodiverzity dané lokality a zároveň také na zvýšení pestrosti potravní nabídky pro lesní živočichy (savci, ptáci, hmyz) především v podzimním období a v neposlední řadě i pastvy pro včelstva. A spolu se stávajícími dřevinami vytvoří naučnou stezku vhodnou pro výuku dětí přímo v lese a to jak dětí z České republiky tak dětí ze Spolkové republiky Německo.

Do projektu je zahrnuta výsadba, upevnění a ochrana vysázených dřevin a jejich označení v terénu. Další součástí projektu jsou pak výukové materiály pro děti, informační tabule a propagační předměty. (písemné materiály jsou v Česko – německé verzi).

Projekt má napomáhat jak výuce dětí, tak zprostředkovávat spolu s ostatními navazujícími projekty setkávání mezi obyvateli Bavorska a České republiky a to opět především mladé generace. Součástí projektu jsou samozřejmě i setkání oborníku z řad lesnictva, pracovníků ochrany přírody, státní správy ale i lidí pracujících v oblasti cestovního ruchu. Společná setkávání Němců a Čechů budou přispívat k vzájemnému porozumění mezi nimi v tomto regionu. Projekt slouží k dalšímu rozšíření spolupráce a posílení integrity česko-bavorského prostoru.

Veröffentlicht in

Schreibe einen Kommentar