OCHRANA LESNÍCH POROSTŮ PROTI KŮROVCI

Pozor: CHEMICKY OŠETŘENO

Boj proti kůrovci – otrávené lapáky ve formě trojnožek. Celý povrch z vnější i vnitřní strany jednotlivých polen trojnožek je ošetřen insekticidním postřikem, který obsahuje výrobci doporučené množství (koncentraci) insekticidu, barviva a vody. Ve vrcholové části je připevněna feromonová návnada v podobě feromonového odparníku.

Výhody navnaděných otrávených lapáků spočívají ve srovnání s klasickými stromovými lapáky ve zvýšení atraktivity prostřednictvím feromonové návnady, v prakticky neomezené odchytové kapacitě a bez nutnosti odkornit dříví nebo jej jinak asanovat.

Použití insekticidu FORESTER cypermethrin 100g/l