Přírodní lanové centrum Sv. Linhart

Prosíme návštěvníky lanového parku, aby si připravili potřebnou částku k zaplacení, instruktoři nemají možnost mít u sebe dostatek peněz k vrácení na vysoké bankovky. Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba

Přírodní lanové centrum je z důvodu zavedení protiepidemiologických nařízení zavřené!

 

Dětský okruh – 15 překážek

Podmínky pro vstup: věk od 5 let, max. 130 kg
Cena: 1 okruh 100 Kč / 1 okruh / 1 klient

Permanentní vstupenky: 350 kč / 5 vstupů, 700 kč / 10 vstupů

Junior okruh – 14 překážek

Podmínky pro vstup: klient musí splnit podmínky stanovené výrobcem* a provozním řádem přírodního lanového centra Sv. Linhart
Cena: 1 okruh 100 Kč / 1 okruh / 1 klient

Permanentní vstupenky: 350 Kč / 5 vstupů, 700 Kč / 10 vstupů

Střední okruh – 21 překážek

Podmínky pro vstup: 8–10 let pouze v doprovodu zákonného zástupce, od 10 let samostatně, zároveň musí klient splnit podmínky stanovené výrobcem* a provozním řádem přírodního lanového centra Sv. Linhart
Cena: 230 Kč / 1 okruh / 1 klient

Permanentní vstupenky: 400 Kč / 2 vstupy, 1000 Kč / 5 vstupů

Vysoký okruh – 23 překážek

Podmínky pro vstup: od 12 let, zároveň musí klient splnit podmínky stanovené výrobcem* a provozním řádem přírodního lanového centra Sv. Linhart
Cena: 250 Kč / 1 okruh / 1 klient

Permanentní vstupenky: 1000 Kč / 5 vstupů

Lanový okruh – 13 sjezdů / lanovek

Podmínky pro vstup: od 15 let, zároveň musí klient splnit podmínky stanovené výrobcem* a provozním řádem přírodního lanového centra Sv. Linhart
Cena: 200 Kč / 1 okruh / 1 klient

TOP-ROPE překážky – Slaňovací plošina, vysoká kladina, skok na hrazdu, vysoké „V“, Jakobův žebřík.

Podmínky pro vstup: 10­–12 let pouze v doprovodu zákonného zástupce, od 12 let samostatně
Cena: 50 Kč / 1 překážka / 1 klient
* klient musí vodorovně PALCEM zakrýt vodorovnou značku danou výrobcem ve výšce pro daný okruh. Všichni klienti se musí řídit platným provozním řádem, LL – VS 07.17 PLC PLATNÝ PROVOZNÍ ŘÁD nebo přímo v lanovém parku. Vstup na překážky je možný pouze v pevné sportovní obuvi, po proškolení, podpisu „Prohlášení klienta“ a na pokyn instruktora.
V celém areálu je zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a návykových látek.
Psům vstup do prostor lanového centra zakázán.

Partnery jsou:

 

 

 

 

 

 

Schreibe einen Kommentar