Česko-bavorská spolupráce

Karlovy Vary realizují prostřednictvím svých příspěvkových organizací řadu česko-bavorských projektů. V pondělí 2. března 2015 se uskutečnilo pracovní setkání v bavorském Mehlmeiselu, který je naším partnerem velkých projektů: „Příroda spojuje – sv. Linhart“, „Příroda spojuje – Branaldova cesta“ a „Příroda spojuje – Život stromů“. Česko-bavorské projekty jsou realizovány v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Program setkání byl zaměřen na aktivity těchto projektů a plánování společné budoucí spolupráce. Fungující dlouhodobá spolupráce má v bavorském příhraničí takovou odezvu, že delegace byla pozvána i do lázní Bad Alexandersbad. Představitelé bavorského lázeňského městečka prezentovali zástupcům Karlových Varů své projektové záměry a možnosti spolupráce mezi oběma lázeňskými městy v rámci nového dotačního období EU 2014 – 2020. Město Karlovy Vary zastupoval první náměstek primátora pan Čestmír Bruštík, zástupci Lázeňských lesů Karlovy Vary, p. o. v čele s ředitelem panem Ing. Evženem Krejčím, a zástupci Správy lázeňských parků, p. o. v čele s ředitelem panem Ing. Miroslavem Kučerou.

Mgr. Richard Štěpánovský