Politika ISŘ

Politiky ISŘ

LL – VS 02.1 – P8 Politiky ISŘ_v2

Územní vymezení zavedeného ISŘ:

  • pozemky, prostory a objekty ve správě a užívání organizace (určeno přílohou zřizovací listiny
    a vymezením spravovaných území)
  • prostory instalace a montáže truhlářských výrobků a místa předávání dřeva a řeziva
    u zákazníků, odběratelů.

Registr enviromentálních aspektů

LL – VS 02.9 – P1 REA_v7

Environmentální výkonnost

organizace zůstává vůči složkám ŽP příznivá – používané postupy, zařízení, technika i materiály neznamenají významné riziko pro složky životního prostředí. Menší rizika souvisejí pouze s používáním nebezpečných chemických látek a směsí (zejména PHM) a s tvorbou některých nebezpečných odpadů (odpadní oleje, obaly od nebezpečných látek).
Hodnocení úrovně environmentální výkonnosti organizace je prováděno pravidelně pomocí souboru ukazatelů:

– spotřeba elektřiny, plynu, vody

– spotřeby PHM a jiný nebezpečných chemických látek a směsí

– objemy vytvořených nebezpečných a ostatních odpadů