Politika ISŘ

Politiky ISŘ

LL – VS 02.1 – P8 Politiky ISŘ_v2

Územní vymezení zavedeného ISŘ:

  • pozemky, prostory a objekty ve správě a užívání organizace (určeno přílohou zřizovací listiny
    a vymezením spravovaných území)
  • prostory instalace a montáže truhlářských výrobků a místa předávání dřeva a řeziva
    u zákazníků, odběratelů.

Registr enviromentálních aspektů

LL – VS 02.9 – P1 REA_v7