Certifikace

PEFC ST 2002:2013 / TD CFCS 2002:2013

Rozsah certifikace: NÁKUP, MANIPULACE A PRODEJ SORTIMENTŮ DŘÍVÍ A ŘEZIVA

Platnost certifikátu pro Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o. je do 30.10.2019

        

ČSN OHSAS 18001:2008

Rozsah certifikace: ZAJIŠŤOVÁNÍ VŠECH PRODUKČNÍCH, EKOSYSTÉMOVÝCH I OSTATNÍCH CELOSPOLEČENSKÝCH FUNKCÍ LESA.

VÝKON FUNKCE ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE I PRO JINÉ SUBJEKTY.

SPRÁVA NEMOVITÉHO A MOVITÉHO MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY, SVĚŘENÉHO DO SPRÁVY P.O.

ZPRACOVÁNÍ A PRODEJ DŘEVA A ŘEZIVA.

Platnost certifikátu do 30.10.2019

  

ČSN EN ISO 9001:2009

Rozsah certifikace: ZAJIŠŤOVÁNÍ VŠECH PRODUKČNÍCH, EKOSYSTÉMOVÝCH I OSTATNÍCH CELOSPOLEČENSKÝCH FUNKCÍ LESA.

VÝKON FUNKCE ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE I PRO JINÉ SUBJEKTY.

SPRÁVA NEMOVITÉHO A MOVITÉHO MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY, SVĚŘENÉHO DO SPRÁVY P.O.

ZPRACOVÁNÍ A PRODEJ DŘEVA A ŘEZIVA.

SPRÁVA PŘÍRODNÍHO LANOVÉHO PARKU.

Platnost certifikátu do 30.9.2018

  

ČSN EN ISO 14001:2005

Rozsah certifikace: ZAJIŠŤOVÁNÍ VŠECH PRODUKČNÍCH, EKOSYSTÉMOVÝCH I OSTATNÍCH CELOSPOLEČENSKÝCH FUNKCÍ LESA.

VÝKON FUNKCE ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE I PRO JINÉ SUBJEKTY.

SPRÁVA NEMOVITÉHO A MOVITÉHO MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY, SVĚŘENÉHO DO SPRÁVY P.O.

ZPRACOVÁNÍ A PRODEJ DŘEVA A ŘEZIVA.

Platnost certifikátu do 30.9.2018