Author: Iveta Adamcová

V úterý dne 24. října 2017 se uskutečnila další česko-bavorská akce v rámci projektu Rok v lese 2. Nositelem společného přeshraničního projektu jsou Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. a partnerem projektu je bavorské Město Hof. Přítomné osobně přivítal ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary, p. o. pan Ing. Evžen Krejčí a představil i samotný projekt, který je spolufinancován z Dispozičního fondu Euregia