Přírodní lanové centrum Sv. Linhart

Provozní doba

Květen, červen so + ne 12:00–18:00
Červenec, srpen denně 12:00–19:00
Září, říjen so + ne 12:00–18:00

Skupiny o minimálním počtu 10 osob v jakýkoliv den 8:00–16:00 pouze po předchozí dohodě na těchto kontaktech:

Jiří Netopilík – hlavní instruktor
tel.: +420 720 119 314
e-mail: netopilik @ llkv.cz

Vstupné

  • Dětský okruh – 15 překážek

Podmínky pro vstup: věk od 5 let, max. 130kg

Cena: 70kč – 1 okruh/ 1 klient

  •  Junior okruh – 14 překážek

Podmínky pro vstup: klient musí splnit podmínky stanovené výrobcem* a provozním řádem přírodního lanového centra Sv. Linhart

Cena:  70 Kč – 1 okruh/ 1 klient

  • Střední okruh – 21 překážek

Podmínky pro vstup: 8–10 let pouze v doprovodu zákonného zástupce, od 10 let samostatně, zároveň musí klient splnit podmínky stanovené výrobcem* a provozním řádem přírodního lanového centra Sv. Linhart

Cena: 200 Kč / 1 okruh / 1 klient

  • Vysoký okruh – 23 překážek

Podmínky pro vstup: od 12 let, zároveň musí klient splnit podmínky stanovené výrobcem* a provozním řádem přírodního lanového centra Sv. Linhar

Cena: 250 Kč / 1 okruh / 1 klient

  • Lanovkový okruh – 13 sjezdů / lanovek

Cena: 200 Kč / 1 okruh / 1 klient

  • TOP-ROPE překážky – Slaňovací plošina, vysoká kladina, skok na hrazdu, vysoké „V“, Jakobův žebřík.

Podmínky pro vstup: 10­–12 let pouze v doprovodu zákonného zástupce, od 12 let samostatně

Cena: 20 Kč / 1 překážka / 1 klient

* klient musí vodorovně PALCEM zakrýt vodorovnou značku danou výrobcem ve výšce pro daný okruh. Všichni klienti se musí řídit platným provozním řádem LL – VS 07.17 PLC PLATNÝ PROVOZNÍ ŘÁD,  nebo přímo v lanovém parku. Vstup na překážky je možný pouze v pevné sportovní obuvi, po proškolení, podpisu „Prohlášení klienta“ a na pokyn instruktora.

V celém areálu je zákaz kouření, požívání

alkoholických nápojů a návykových látek.

Psům vstup do prostor lanového centra zakázán.

Permanentky v prodeji.

Partner www.karlovyvarycard.cz

Možnost parkování.

Na Vaši návštěvu se těší náš tým vyškolených instruktorů.

GPS souřadnice  50°12’31.827″N 12°50’39.5514″E mapa

Napsat komentář