Česko-bavorské projekty

Zahraniční politika města Karlovy Vary

Koncepce zahraniční politiky města Karlovy Vary definuje tři hlavní cíle zahraničních vztahů: propagace města v zahraničí, spolupráce s partnerskými městy, práce v mezinárodních projektech. Oficiálními partnery Statutárního města Karlovy Vary jsou města: Carlsbad (USA), Kusatsu (Japonsko), Baden-Baden (Německo), Bernkastel-Kues (Německo), Varberg (Švédsko), Cassino (Itálie), Viareggio (Itálie), Locarno (Švýcarsko). Město Karlovy Vary však rozvíjí řadu zahraničních aktivit i s dalšími partnery prostřednictvím svých příspěvkových organizací. V oblasti česko-bavorské spolupráce jsou nejvíce aktivní Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. a Správa lázeňských parků, p. o. Níže uvedené česko-bavorské projekty byly realizovány v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Dotace uznatelných výdajů pro českou projektovou část byla ve výši 85 % z Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj) a u velkých projektů i 5 % z České republiky (státní rozpočet). Dotace pro bavorskou projektovou část činí 70 % z Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj).

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

V letech 2012 – 2013 byl realizován velký projekt Příroda spojuje – sv. Linhart. Bavorským partnerem byla obec Mehlmeisel. Idea projektu vycházela z předpokladu, že lidé historicky vytvořili v česko-bavorském prostoru zajímavé kulturní krajiny (hospodářské či lázeňské lesy, pastviny, apod.). Projekt se zaměřil na možnosti prezentace různých typů těchto krajin a jejich přírodních specifik (atraktivit). Součástí projektu byla environmentální opatření (výstavy, akce), s důrazem na komplexnost a propojenost česko-bavorské přírody (fauny i flory). Díky projektu byl revitalizován historický lesní objekt sv. Linhart a byly vybudovány bezbariérové dřevěné mimoúrovňové chodníky a pozorovatelny zvěře. Součástí projektu byla i tvorba vícejazyčných propagačně-vzdělávacích materiálů česko-bavorských přírodních jedinečností (lesní pedagogika). Bavorský partner nově uspořádal a rozšířil stávající obory (vč. výběhu pro vzácného rysa) a realizoval vícejazyčná informační opatření (infotabule, tiskoviny). Celkové náklady tohoto projektu činily ca. 1 mil. euro pro českou a 1,25 mil. euro pro bavorskou část.

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. realizovaly v letech 2013 – 2014 také menší česko-bavorský projekt Příroda spojuje – vyhlídkový altán Josefa Jungmanna. Značením došlo k propojení stávající mezinárodní cyklotrasy Euregia Egrensis s atraktivními lázeňskými lesy Karlových Varů, přes Sv. Linhart, k nově (v rámci projektu) vybudovanému altánu Josefa Jungmanna. U altánu byla umístěna informační tabule s informacemi o bavorském partnerovi (město Hof), byly vytvořeny tiskoviny (leták s mapou) a byla realizována setkání českých a bavorských odborníků v oblasti lesního hospodářství, životního prostředí a myslivosti. Altán umožňuje jedinečný výhled na celou přehradu Březová. Náklady tohoto jednostranného českého projektu činily ca 20 000 euro (dotace EU 83,24 %). V rámci druhého menšího projektu Svatý Linhart – dendrologická stezka došlo k výsadbě nových lesních dřevin a tím k rozšíření stávající druhové skladby v okolí „Sovovy stezky“. Byla tak rovněž zvýšena pestrost potravní nabídky pro lesní živočichy (savci, ptáci, hmyz). Součástí bylo vybudování naučné dendrologické stezky. Bavorským partnerem byla obec Mehlmeisel. Náklady tohoto jednostranného českého projektu činily ca. 13 000 euro (dotace EU 83,24 %).

V letech 2014 – 2015 byl realizován další velký česko-bavorský projekt v rámci konceptu „příroda spojuje“, konkrétně Příroda spojuje – Branaldova cesta. Partnerem projektu byla také bavorská obec Mehlmeisel. Hlavním těžištěm projektu bylo vybudování nové bezpečné lesní cesty od centrálních parkovišť u lázeňské zóny (letní kino) k existující síti lázeňských cest, s vytvořením a umístěním siluet zvířat typických pro česko-bavorské pohraničí, směrem k areálu Sv. Linhart (lesní pedagogika). Celkové výdaje byly přibližně 330 000 euro. V souvislosti s tímto projektem byl také pořízen multifunkční traktor, s kterým jsou celoročně udržovány lesní cesty.

V roce 2015 byl také realizován projekt Příroda spojuje – život stromů, v rámci kterého byla vybudována menší cesta v korunách stromů (objekty, cesta, informační tabule, hnízdiště). Součástí bylo rovněž pořízení bezpečnostního jištění, protože cesta vede až do výšky 15 metrů nad zemí (v budoucnu bude pod ochozem obora s jeleny). Byly realizovány i propagační opatření (tiskoviny, infotabule). Vybudovaná atraktivita je součástí areálu sv. Linhart a rozšiřuje možnosti lesní pedagogiky. Rozpočet tohoto jednostranného českého projektu činil přibližně 50 000 euro.

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

V roce 2012 realizovala Správa lázeňských parků, p. o. projekt Karlovarská zahrada v parku Theresienstein. Bavorským partnerem bylo město Hof. Základním předpokladem pro společný projekt byl fakt, že obě města chtějí rozvíjet spolupráci v oblasti cestovního ruchu. V Karlových Varech byla vybudována naučná dendrologická stezka v území lázeňské zóny a byl pořízen víceúčelový malotraktor pro péči o tuto turistickou infrastrukturu. V rámci projektu byla plánována další přeshraniční spolupráce a byla navržena budoucí Karlovarská zahrada v parku Theresienstein. Celkové výdaje byly přibližně 70 000 euro.

V letech 2014 – 2015 byl realizován projekt Hofské lesoparky v Karlových Varech, v rámci kterého bylo v Karlových Varech revitalizováno prostranství kolem kostelíku sv. Urbana v městské části Rybáře. Došlo k úpravě zeleně a komunikací, v horní části bylo nově instalováno moderní bezpečné dětské hřiště, a v dolní části byl instalován tzv. fitnessprogram s četnými posilovacími prvky. Vysázeno bylo i 5 dubů letních, jako symbol česko-německé spolupráce. V rámci projektu byly také vyhotoveny odborné dokumentace, které jsou třeba pro budoucí realizace tzv. Hofských lesoparků v Karlových Varech. Hlavní aktivitou bavorského partnera (město Hof) bylo samotné vybudování Karlovarské zahrady v parku Theresienstein s prvky symbolizujícími partnerské lázeňské město Karlovy Vary (parková úprava, lesní altán, mobiliář). Rozpočet českého partnera činil přibližně 300 000 euro a rozpočet bavorského partnera byl přibližně 70 000 euro.

Autor: Mgr. Richard Štěpánovský
image003 image005
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.

Napsat komentář