Month: září 2018

Učíme se od přírody! Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. byly úspěšné a získaly dotaci na realizaci dalšího přeshraničního česko-bavorského projektu. Jak je zřejmé již z názvu projektu „Učíme se od přírody!“, je tento pilotní projekt primárně zaměřený na vzdělávání (osvěta, lesní pedagogika). Bavorským projektovým partnerem je Stiftung Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen. Bavorský partner spravuje ve