Month: červen 2018

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. realizovaly v uplynulých letech celou řadu velkých i malých česko-bavorských projektů. Díky pozitivním referencím a zkušenostem se, skrze společné kontakty, na Lázeňské lesy obrátil pan starosta hornofranckého Goldkronachu pan Holger Bär se zájmem o navázání vzájemných kontaktů. Netrvalo to dlouho a podařilo se spolu vytvořit žádost o dotaci a během let 2017 – 2018 realizovat projekt