Month: říjen 2017

V úterý dne 24. října 2017 se uskutečnila další česko-bavorská akce v rámci projektu Rok v lese 2. Nositelem společného přeshraničního projektu jsou Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. a partnerem projektu je bavorské Město Hof. Přítomné osobně přivítal ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary, p. o. pan Ing. Evžen Krejčí a představil i samotný projekt, který je spolufinancován z Dispozičního fondu Euregia

Od 23. 10. 2017 platí nové ceny palivového dříví. Podrobnější informace naleznete na stránce Prodej palivového dříví (menu Palivo).